Lamm

Lamm

Svenskt kvalitetslamm från Östergötland 
I Östergötland produceras lammkött av högsta kvalitet och smak. Varsamma uppfödningsmetoder och ett gynnsamt  klimat främjar friska och välmående djur. Lammen går ute i hagarna med sina mödrar en stor del av året, från tidig vår till sen höst och slaktas vid ca 6 månaders ålder.

×